SHKD-655 ซับไทย Chitose Hara หายใจก็ผิดศิษย์ล้างครู

ชื่อหนัง : SHKD-655 ซับไทย Chitose Hara หายใจก็ผิดศิษย์ล้างครู
SHKD-655

SHKD-655 ซับไทย Chitose Hara หายใจก็ผิดศิษย์ล้างครู

SHKD-655 ซับไทย Chitose Hara หายใจก็ผิดศิษย์ล้างครู เรื่องราว ชิโตเสะ ฮาระ คุณครูสาวที่กำลังจะสมรสเร็วๆนี้ แม้กระนั้นมีเรื่องมีราวหักมุมตรงที่มีนักเรียนคนหนึ่งมานะจะกีดขวางแล้วก็คุ้มครองป้องกันคุณครู กลับถูกหลงผิดว่าเป็นเด็กเกกมะเหรกรอสะกครอยคุณครู ท้ายที่สุดโดนรุมโดยกลุ่มของเพื่อนพ้อง