SENN-010 Kanna Misaki อุทิศอุ้งมือระบือโรงหมอ

ชื่อหนัง : SENN-010 Kanna Misaki อุทิศอุ้งมือระบือโรงหมอ
SENN-010

SENN-010 Kanna Misaki อุทิศอุ้งมือระบือโรงหมอ

SENN-010 Kanna Misaki อุทิศอุ้งมือระบือโรงหมอ เรื่องราว คันน มิซากิ สวมบทบาทเป็นพยาบาลสาวแผนกพิเศษที่มีนโยบายรักษาด้วยการใช้การช่วยระบายกำหนัด ให้แก่ผู้ป่วย โดยคุณเป็นพยาบาลที่งามที่สุดในแผนกคอนรับหน้าที่นี้ไปด้วยความสมัครใจ บำบัดรักษาเสียจนถึงเขาแทบจะหาย